SEPTEMBER

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 – 2 Timothy 3

Day 2 – 2 Timothy 4

Day 3 – Titus 1

Day 4 – Titus 2

Day 5 – Titus 3

The Jesus Handbook Pages 50-54

Day 1 – Philemon 1

Day 2 – Hebrews 1

Day 3 – Hebrews 2

Day 4 – Hebrews 3

Day 5 – Hebrews 4

The Jesus Handbook Pages 55-60

Day 1 – Hebrews 5

Day 2 – Hebrews 6

Day 3 – Hebrews 7

Day 4 – Hebrews 8

Day 5 – Hebrews 9

The Jesus Handbook Pages 61-65

Day 1 – Hebrews 10

Day 2 – Hebrews 11

Day 3 – Hebrews 12

Day 4 – Hebrews 13

Day 5 – James 1

The Jesus Handbook Pages 66-72

OCTOBER

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 – James 2

Day 2 – James 3

Day 3 – James 4

Day 4 – James 5

Day 5 – 1 Peter 1

The Jesus Handbook Pages

Day 1 – 1 Peter 2

Day 2 – 1 Peter 3

Day 3 – 1 Peter 4

Day 4 – 1 Peter 5

Day 5 – 2 Peter 1

The Jesus Handbook Pages

Day 1 – 2 Peter 2

Day 2 – 2 Peter 3

Day 3 – 1 John 1

Day 4 – 1 John 2

Day 5 – 1 John 3

The Jesus Handbook Pages

Day 1 – 1 John 4

Day 2 – 1 John 5

Day 3 – 2 John 1

Day 4 – 3 John 1

Day 5 – Jude 1

The Jesus Handbook Pages

NOVEMBER

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

DECEMBER

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

JANUARY

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

FEBRUARY

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

MARCH

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

APRIL

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

MAY

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

JUNE

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49

JULY

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

AUGUST

Week One Week Two Week Three Week Four
Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –

Day 2 –

Day 3 –

Day 4 –

Day 5 –

The Jesus Handbook Pages

Day 1 –  1 Thessalonians 2

Day 2 – 1 Thessalonians 3

Day 3 –  1 Timothy 1

Day 4 – 1 Timothy 2

Day 5 – 1 Timothy 3

The Jesus Handbook Pages 37 – 43

Day 1 – 1 Timothy 4

Day 2 – 1 Timothy 5

Day 3 – 1 Timothy 6

Day 4 – 2 Timothy 1

Day 5 – 2 Timothy 2

The Jesus Handbook Pages 44 – 49